image1 image2 image3

Historia

Marcinkowo - dawne nazwy: Alt Mertinsdorf (1928), Alt Martinsdorf (1938).

       Pierwotnie był to majątek, który powstał na zachodnim brzegu rzeki Kośnik, w sąsiedztwie obszaru należącego do wsi Wyrandy, w drodze nadania kapituły warmińskiej z 21 sierpnia 1380 r. na rzecz jej wasala Marcina von Leysen, prawdopodobnie posiadacza majątku Łajsy w dobrach kapituły pod Gietrzwałdem. Po jakimś czasie majątek został przekształcony przez kapitułę w wieś czynszową na prawie chełmińskim. W 1577 r. zamieszkiwali ją chłopi z kategorii wolnych, posiadali pasieki.
Według danych z 1656 r. wieś liczyła 15 łanów (251,85 ha), a zatem była to wieś niezbyt duża. Według spisu podatkowego sporządzonego latach 1772 – 1773 po zaborze Warmii przez Prusy, na 15 łanach było 8 gospodarstw chłopskich, których właściciele nosili polskie nazwiska. Znaczniejszy rozwój wsi nastąpił po uruchomieniu z dniem 1 listopada 1883 r. linii kolejowej na odcinku Olsztyn - Szczytno, gdy Marcinkowo uzyskało przystanek kolejowy. Powstał jeden z większych w okolicy tartaków, istniała szkoła wiejska i placówka pocztowa. W 1928 r. wieś liczyła 399 mieszkańców.

 

 

 ŹRÓDŁO: www.purda.pl

 

2020  Marcinkowo   globbers joomla templates