image1 image2 image3

Ogłoszenie 03-05-2017

 OGŁOSZENIE

Dnia 9 maja 2017r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Marcinkowie odbędzie się Zebranie Wiejskie. Na zebraniu będzie omawiana kwestia budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę oraz sprawy różne. Na zebranie został zaproszony Pan Wójt. Zapraszam Serdecznie wszystkich mieszkańców Sołectwa

Jeśli w ww. terminie w zebraniu nie będzie uczestniczyło 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania, to po upływie 30 minut odbędzie się drugie zebranie i ono będzie ważne bez względu na liczbę uczestników.

 Sołtys    Marzena Wrycz-Rekowska                                                              

2020  Marcinkowo   globbers joomla templates